20160524_235136-1-esp-min
20160524_235043_002_esp-min
vibpro-001photoAid-removed-background-min
previous arrow
next arrow
20160524_235136-1-esp-min
20160524_235043_002_esp-min
vibpro-001photoAid-removed-background-min
previous arrow
next arrow

Semapi Pocket VibPro

Semapi Pocket VibPro, dönen makinelerin teşhisi için kompakt ve güçlü bir titreşim ölçer ekipmanıdır.

Pocket VibPro, onarılması gereken ve sık görülen mekanik arızaları otomatik olarak teşhis eder. ISO 10816 ve IEC 60034’e göre toplam vibrasyon seviyelerini, yağlama durumunu ve yatak-rulman durumunu analiz eder.

Vibrasyon Ölçer & Vibrasyon Analizörü
Başlangıç ekranında kolay kontrol:
G RMS cinsinden ivmelenme
Ge RMS cinsinden zarflama
mm/s cinsinden hız RMS
μm (mil) cinsinden yer değiştirme P-P
Tüm değişkenlerin eşzamanlı gösterimi
Gerçek Zamanlı Ölçümler

Otomatik IEC Standardı
IEC 60034 standardı, yakın zamanda tamir edilmiş motorların durumunu değerlendirmek için mükemmeldir. VibPro'nun bu fonksiyonu ile bir motorun genel durumu, ivme, hız ve yer değiştirme değerlerine göre IEC 60034 standardına göre belirlenebilir.

 

Akıllı Tanılama ISO Standardı
RPM ve kW bilgileri girilerek VibPro
sizler için aşağıdakileri otomatik analiz eder:
Yatak-rulman durumu
Yağ filmi durumu
ISO 10816' göre genel makine durumu
Balans durumu
Hizalama durumu
Gevşeklik durumu 

Veri Toplayıcı
DSP Machinery Control yazılımından yüklenen rotaların İvme, Hız, Deplasman ve Zarfın spektral olarak ölçümlerini hızlı ve doğru bir şekilde toplar.Yağlama durumunu ve yatakrulman durumunu otomatik olarak rota ekranında gösterir

Tek/Çift Düzlem Balanslama
İnovatif olarak adım-adım sıralanmış
basamaklar takip edilerek düzeltme ağırlığı
ve konumunun gösterilmesi ile tek veya çift
düzlemde balanslama aktivitesi yapılır. İlk-Son spektrumları ve değerleri ile düzeltme
bilgilerini içeren raporlama imkanı sunar. 

Spektrum Ölçümü
İvme-hız-yer değiştirme ve zarflama
spektrumlarını gösterir.
Farklı frekans aralıklarında çalışmanıza
imkan sunar (50 ila 10.000 Hz arasında)
Farklı çözünürlük/çizgi sayıları seçmenize
olanak sunar. (400 ile 3200 arasında). 

© 2023 Tüm Hakları Saklıdır.

Scroll to Top